Zorgverzekering

Voor cliënten met diabetes of reuma bestaat de mogelijkheid om een groot gedeelte van de behandelingen vergoed te krijgen.

De procedure hierbij is als volgt:

Voor diabetespatiënten:

Bent u voor uw diabetes onder controle bij de praktijkondersteuner van uw huisarts, dan valt u onder de ketenzorg. De praktijkondersteuner voert bij u 1 maal per jaar een zogenaamde screening uit. Aan de hand van de uitkomst van deze screening krijgt u van de praktijkondersteuner een verwijzing mee voor de pedicure. De verwijzing is 15 maanden  geldig.

Op de verwijzing voor de pedicure staat een zorgprofiel omcirkeld/aangekruist.

Bij zorgprofiel 0 en bij zorgprofiel 1 betaald u per pin of contant de pedicurebehandeling,  waarna u de rekening bij uw zorgverzekeraar kunt aanbieden voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt per verzekering en per aanvullend pakket. Informeert u voor de exacte vergoeding vanuit de aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar.

Bij zorgprofiel 2 en 3 wordt er, maximaal 6 keer per jaar, een groot gedeelte vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding door de basisverzekering betreft alleen de medisch noodzakelijke handelingen en wordt rechtstreeks door mij gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Bij een complete pedicurebehandeling, dan betaald u een klein bedrag bij, € 6,50 (in de salon) of € 9,00 (ambulant). Het bedrag wat u bijbetaald kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Bij zorgprofiel 4 wordt u door de praktijkondersteuner van de huisarts doorverwezen naar de podotherapeut.

Bent u onder controle bij de internist, dan lopen de verwijzingen altijd via de podotherapeut.

Voor reumapatiënten:

U ontvangt van uw huisarts/specialist een verwijzing voor de pedicure ivm Reumatoïde Artritis. Na de behandeling betaald u contant of per pin voor de pedicurebehandeling. U ontvangt hiervoor een nota. Deze nota stuurt u, samen met de verwijzing, naar uw zorgverzekeraar.