Zorgverzekering

Voor cliënten met diabetes of reumatoïde artritis bestaat de mogelijkheid om een groot gedeelte van de behandelingen vergoed te krijgen.

De procedure hierbij is als volgt:

Voor diabetespatiënten:

Bent u voor uw diabetes onder controle bij de praktijkondersteuner van uw huisarts, dan valt u onder de ketenzorg. De praktijkondersteuner voert bij u 1 maal per jaar een  screening (van o.a. de voeten) uit. De uitkomst van de screening vormt het  zorgprofiel.

Is de uitkomst zorgprofiel 0 of zorgprofiel 1, dan betaald u per pin of contant voor de pedicurebehandeling,  waarna u de rekening bij uw zorgverzekeraar kunt aanbieden voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt per verzekering en per aanvullend pakket. Informeert u voor de exacte vergoeding vanuit de aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar.

Bij zorgprofiel 2 en zorgprofiel 3 zoekt u, eventueel in overleg met de praktijkondersteuner, een pedicure uit. De praktijkondersteuner stuurt de verwijzing waarop het zorgprofiel genoemd staat, digitaal naar de pedicure van uw keuze. Vanuit de basisverzekering wordt maximaal 6 keer per jaar het grootste gedeelte van de behandeling vergoed. De vergoeding door de basisverzekering betreft alleen de medisch noodzakelijke handelingen en wordt rechtstreeks door mij gedeclareerd.

Voor een complete pedicurebehandeling is uw eigen bijdrage € 7.00. Het bedrag wat u zelf bijdraagt kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Bij zorgprofiel 4 wordt u door de praktijkondersteuner van de huisarts doorverwezen naar de podotherapeut.

Bent u onder controle bij de internist, dan lopen de verwijzingen altijd via de podotherapeut.

Voor reumapatiënten:

U ontvangt van uw huisarts/specialist een verwijzing voor de pedicure in verband met  “Reumatoïde Artritis”. Na de behandeling betaald u contant of per pin voor de pedicurebehandeling. U ontvangt een nota voor de pedicurebehandeling, welke  u, samen met de verwijzing, bij uw zorgverzekeraar kunt indienen voor eventuele vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt per verzekering en per aanvullend pakket. Informeert u voor de exacte vergoeding vanuit de aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar.